Dokumentacija/

Inventorizacija

Į inventorizacijos valdymą galite patekti užvedus pelę ant meniu punkto "Likučiai" ir paspaudus skyrelį "Inventorizacija".

Šiame puslapyje yra atvaizduojamas visų inventorizacijų sąrašas (1 pav). Visdar vykdomas inventorizacijas galite pilnai redaguoti ir trinti, tačiau jeigu inventorizacija jau yra atlikta, jos redagavimo galimybės yra apribotos. Naują inventorizaciją galite sukurti paspaudus ant nuorodos "Kurti naują inventorizaciją".

1 pav. Inventorizacijos

(1 nr) pažymėti stulpeliai apibendrina inventorizacijos metu vykdytų pokyčių sumas. Stulpelis "Suma prieš" nurodo kokios vertės produktų buva rasta sandėlyje remiantis jų sunaudojimo istorija. Tuo tarpu stulpelis "Suma po" nurodo realių (įvestų) produktų likučių bendrą vertę.

(2 nr) pažymėtas mygtukas leidžia eksportuoti inventorizacijos produktus į csv formatą.

(3 nr) pažymėtas mygtukas sugeneruoja inventorizacijos ataskaitą pdf formatu.

Inventorizacijos kūrimas

Prieš suvedant inventorizuojamų produktų kiekius reikia pasirinkti kuria data ir kuriuos sandėlius norite inventorizuoti (2 pav). Pasirinkus datą inventorizacijoje bus sukelti tos dienos pabaigos produktų likučiai.

2 pav. Naujos inventorizacijos nustatymai

Pasirinkus pradinius inventorizacijos nustatymus ir paspaudus mygtuką "Saugoti" yra sukuriama nauja inventorizacija. Šioje inventorizacijoje atvaizduojami visų anksčiau pasirinktų sandėlių produktai ir jų likučiai inventorizacijos dieną (3 pav). Atliekant inventorizaciją visų pirma reikia įvesti aprašymą. Šiame aprašyme galite paminėti inventorizuojamus sandėlius, periodą arba betkokią kitą informaciją, kuri leistų Jums ateityje suprasti kas buvo vykdoma inventorizacijos metu.

3 pav. Inventorizacijos pildymas

(1 nr) yra atvaizduojama inventorizacijos suminė eilutė. Įvedant produktų kiekius skaičiai šioje eilutėje kis realiu laiku.

(2 nr) yra pažymėtas stulpelis, kuriame atvaizduojami likučiai rasti sandėlyje remiantis sunaudojimo istorija.

(3 nr) yra pažymėtas stulpelis, kuriame reikia įvesti likučius, kurie buvo rasti tikrajame restorano sandėlyje.

(4 nr) pažymėtame stulpelyje galite įvesti priežastį dėl ko atsirado inventorizuojamo produkto skirtumas.

(5 nr) pažymėtame stulpelyje varnele reikia sužymėti visus produktus, kuriuos norite inventorizuoti. Tai patogu, jeigu norite atlikti dalinę inventorizaciją ir inventorizuoti tik tam tikrus pasirinktus produktus.

(6 nr) yra pažymėti inventorizacijos valdymo mygtukai. Paspaudus mygtuką "Saugoti" arba "Saugoti ir pasilikti" inventorizacijos duomenys bus išsaugoti, tačiau pačią inventorizaciją galėsite atlikti vėliau. Paspaudus mygtuką "Inventorizuoti" inventorizacija bus vykdoma iš karto, o visi inventorizuojamų produktų pokyčiai bus matomi sunaudojimo istorijoje.

Rašykite pranešimą