Dokumentacija/

Išlaidavimai

Į išlaidavimų valdymą galite patekti užvedus pelę ant meniu punkto "Likučiai" ir paspaudus skyrelį "Išlaidavimas".

Šiame puslapyje yra atvaizduojamas visų sukurtų išlaidavimų sąrašas (1 pav). Juos galite redaguoti ir trinti. Naują išlaidavimą galite sukurti paspaudus ant nuorodos "Kurti naują išlaidavimą".

1 pav. Išlaidavimai

(1 nr) pažymėtas stulpelis, kuriame atvaizduojamas išlaidavime dalyvaujančių asmenų skaičius. Tai yra aktualu, jeigu rengiate banketą ir jo metu suvartotus produktus norite nurašyti kaip išlaidavimą.

(2 nr) pažymėtas mygtukas leidžia patogiai kopijuoti ir pakartotinai panaudoti anksčiau vykdytus išlaidavimus.

(3 nr) yra pažymėtas mygtukas, kuris leidžia eksportuoti išlaidavimo turinį pdf formatu.

Išlaidavimo kūrimas

Kuriant naują išlaidavimą (2 pav) yra svarbiausia užpildyti jo aprašymą ir pasirinkti datą. Pagal šią datą atliekant galutinį išlaidavimą nuo sandėlio bus nurašyti produktai.

2 pav. Naujo išlaidavimo kūrimas

(1 nr) pažymėtas mygtukas, kuris leidžia eksportuoti išlaidavimą į pdf formatą. Jeigu išlaidavime darėte pakeitimų, svarbu prieš tai juos išsaugoti, o tik po to galite paspausti šį mygtuką.

(2 nr) ir (3 nr) yra pažymėti mygtukai, kurie leidžia išlaidavime pridėti naują eilutę. Paspaudus mygtuką "Pridėti naują produktą", bus pridėta eilutė, kurios pagalba galėsite išlaiduoti produktus. Pasirinkus mygtuką "Pridėti naują patiekalą" galėsite išlaiduoti patiekalus. Vedant pavadinimą būtina produktą arba patiekalą pasirinkti iš apačioje išlendančio sąrašo (3 pav), kitu atveju išlaidavimas bus užpildytas netinkamai.

3 pav. Išlaiduojamo produkto arba patiekalo pasirinkimas

(4 nr) yra pažymėti saugojimo mygtukai, kurie leidžia tik išsaugoti išlaidavimo duomenis, o pats išlaidavimas nukeliamas vėlesniam laikui. Jeigu paspausite mygtuką "Išlaiduoti", tuo momentu nuo sandėlio bus nurašyti produktai, o pačio išlaidavimo daugiau redaguoti nebebus galima.

(5 nr) pažymėtas mygtukas tampa aktyvus tik po produktų nurašymo nuo sandėlio. Paspaudus šį mygtuką iššoka išlaidavimo apmokėjimo langas (4 pav). Jame būtina pasirinkti kasos aparatą, įvesti trumpą mokėjimo aprašymą, pasirinkti mokėjimo būdą bei įvesti galutinę mokėjimo sumą. Taip pat galite pritaikyti ir nuolaidą arba pridėti aptarnavimo mokestį. Užpildžius formą reikia paspausti mygtuką "Mokėti", tada šis mokėjimas bus nusiųstas į kasos aparatą ir jame bus atspausdinamas fiskalinis čekis.

4 pav. Išlaidavimo apmokėjimas

Rašykite pranešimą