Dokumentacija/

Produktų sunaudojimas

Į produktų sunaudojimą galima patekti užvedus pelę ant meniu punkto "Likučiai" ir paspaudus skyrelį "Produktų sunaudojimas".

Šiame puslapyje yra atvaizduojama detali visų sandėlio produktų pokyčių istorija (1 pav).

1 pav. Produktų sunaudojimas

(1 nr) pažymėtame stulpelyje galite išsirinkti kokius produktų pokyčius norite matyti. Pasirinkus "Inventorizacija" bus atvaizduojami inventorizuotų produktų įrašai. Pasirinkus "Išlaidavimas bendrai" matysite kaip produktai kito dėl užsakymų gamybos ir nurašymų kartu sudėjus. Pasirinkus "Technologinė kortelė" matysite kaip produktai kito dėl užsakymų gamybos. Pasirinkus "Tiesioginis išlaidavimas" matysite kaip produktai kito dėl nurašymų. Pasirinkus "Pajamavimas" galėsite matyti kokie produktai buvo pajamuoti. Pasirinkus "Grąžinimas" matysite kokie produktai grįžo į sandėlį po patiekalų gamybos atšaukimo.

(2 nr) pažymėtuose stulpeliuose yra atvaizduojamas atliekamos operacijos pokytis kiekine ir pinigine išraiška. Viduriniame stulpelyje yra atvaizduojama produkto mato vieneto kaina tuo momentu.

(3 nr) pažymėtuose stulpeliuose yra atvaizduojamas galutinis produkto kiekinis likutis po operacijos įvykdymo. Taip pat pateikiama iš likučio piniginė išraiška.

(4 nr) pažymėtas mygtukas leidžia eksportuoti rodomą produktų sunaudojimo informaciją į kitas programas csv formatu.

Rašykite pranešimą