Dokumentacija/

Produktų užsakymas

Į produktų užsakymų valdymą galite patekti užvedus pelę ant meniu punkto "Likučiai" ir paspaudus skyrelį "Produktų užsakymas".

Šiame puslapyje yra atvaizduojami visi užregistruoti produktų užsakymai (1 pav). Visdar vykdomus užsakymus galite pilnai redaguoti ir trinti, tačiau jeigu užsakymas jau yra priimtas, jo redagavimo galimybės yra apribotos. Naują produktų užsakymą galite sukurti paspaudus ant nuorodos "Kurti naują užsakymą".

1 pav. Produktų užsakymas

(1 nr) yra pažymėta nuoroda leidžianti išsamiai peržiūrėti visus užsakytus produktus.

(2 nr) pažymėtoje suminėje eilutėje yra atvaizduojama bendra visų rodomų produktų užsakymų informacija. Pirmasis skaičius nurodo kiek iš viso yra užsakymų (sąskaitų). Antrasis skaičius nurodo bendrą visų užsakymų sumą.

(3 nr) pažymėtas mygtukas leidžia eksportuoti užsakymo informaciją pdf formatu.

(4 nr) yra atvaizduojamas mygtukas, kuris sugeneruoja glaustą varnele pažymėtų užsakymų ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiama užsakymo data, tiekėjo pavadinimas, sąskaitos numeris, užsakymo suma be PVM, PVM dalis ir galutinė užsakymo suma su PVM.

(5 nr) pažymėtas mygtukas suteikia galimybę eksportuoti pasirinktų užsakymų produktų duomenis csv formatu.

Detalūs užsakymai

Šiame puslapyje detalizuotai atvaizduojami visų užsakymų produktai (2 pav). Galite matyti kada ir pas kokį tiekėją produktai buvo užsakyti, kokie kiekiai yra užsakyti ir kokios yra jų piniginės sumos.

Stulpelyje kiekis yra atvaizduojami du skaičiukai. Pirmasis skaičius nurodo užsakomą kiekį, o antrasis nurodo pakuotės dydį.

2 pav. Detalūs užsakymai

Naujas produktų užsakymas

Kuriant naują užsakymą (3 pav) visų pirma reikia pasirinkti tiekėjo sutartį. Pasirinkus tiekėją toliau pildant užsakymą jo keisti nebebus galima. Žemiau esančių trijų laukelių pildyti iš karto nebūtina.

3 pav. Naujas užsakymas

(1 nr) pažymėtas laukelis, kuriame reikia įvesti gautos užsakymo sąskaitos išrašymo datą.

(2 nr) pažymėtame laukelyje reikia įvesti gautos sąskaitos numerį.

(3 nr) pažymėtame laukelyje reikia įvesti produktų gavimo datą. Pagal šią datą užsakymo produktai bus pajamuoti ir sandėlyje.

Produktų užsakymo pildymas

Užpildžius pradinę naujo užsakymo formą būsite nukreipti į sekantį užsakymo formavimo langą (4 pav). Šiame lange galite keisti užsakymo būseną, sąskaitų duomenis ir pristatymo datą, tačiau pagrindinis darbas yra užpildyti užsakomų produktų sąrašą. Jeigu produktų užsakymą formavote likučių puslapyje šis sąrašas bus užpildytas automatiškai.

4 pav. Naujo užsakymo pildymas

(1 nr) yra pažymėtas užsakymo būsenos keitimo laukelis. Naujas užsakymas visada gauna būseną "Užregistruota". Būsenos "Išsiųsta" ir "Atvyksta" leidžia detaliau sekti užsakymo vykdymo procesą, tačiau tai aktualu, tik jeigu gaunate tokią informaciją iš tiekėjų. Pasirinkus būseną "Priimta" užsakymas bus paruoštas galutiniam pajamavimui.

(2 nr) pažymėtas laukelis, kuriame reikia įvesti užsakomo produkto pavadinimą. Vedant pavadinimą laukelio apačioje išlenda siūlomų produktų sąrašas. Svarbu produktą pasirinkti iš šio sąrašo, nes kitaip užsakomo produkto duomenys bus užpildyti netinkamai.

(3 nr) pažymėtame laukelyje reikia įvesti užsakomą produkto kiekį.

(4 nr) pažymėtame laukelyje įvedamas tikrasis tiekėjo pristatytas kiekis. Šis kiekis ir bus pajamuotas sandėlyje.

(5 nr) pažymėtame laukelyje galite pakeisti produkto pakuotės kainą. Jeigu įvesta kaina nesutampa su kaina esančia prie tiekėjo produkto, išlenda mygtukas "Atnaujinti" (5 pav), kurį paspaudus bus atnaujinta ir tiekėjo produkto kaina.

(6 nr) pažymėtas mygtukas užsakyme prideda naują produkto eilutę.

(7 nr) pažymėtas mygtukas leidžia susikurti naują tiekėjo produktą.

(8 nr) pažymėtame bloke yra atvaizduojama užsakymo vykdymo istorija.

(9 nr) pažymėtame priedų skyrelyje galite įkelti užsakymo priedus, pavyzdžiui skanuotas sąskaitas.

(10 nr) pažymėti saugojimo mygtukai leidžia išsaugoti užsakymo duomenis, o patį pajamavimą galėsite atlikti vėliau. Paspaudus mygtuką "Pajamuoti" užsakymo produktai bus pajamuoti sandėlyje, o užsakymo daugiau redaguoti nebegalėsite.

5 pav. Produkto pakuotės kainos keitimas

Rašykite pranešimą