Dokumentacija/

Technologinės kortelės

Į technologinių kortelių valdymą galite patekti užvedus pelę ant meniu punkto "Patiekalai" ir paspaudus skyrelį "Technologinės kortelės".

Šiame puslapyje yra atvaizduojamas visų patiekalų ir pusgaminių technologinių kortelių sąrašas (1 pav). Technologines korteles galite kopijuoti, redaguoti ir trinti. Naują pusgaminio technologinę kortelę galite sukurti paspaudus ant nuorodos "Kurti naują pusgaminio technologinę kortelę".

1 pav. Technologinės kortelės

(1 nr) pažymėtas mygtukas leidžia atsisiųsti technologinę kortelę pdf formatu.

(2 nr) pažymėtas mygtukas iškviečia skaičiuoklę, kurios pagalba galite sužinoti kiek ir kokių produktų bus sunaudota norint pagaminti įvestą kiekį patiekalų (2 pav).

(3 nr) pažymėtas mygtukas leidžia peržiūrėti technologinės kortelės redagavimo istoriją.

2 pav. Gamybos skaičiuoklė

Patiekalų technologines korteles galite kurti tik patiekalų valdymo puslapyje. Patiekalai, kuriems reikia sukurti technologinę kortelę, turi mygtuką su žaliu pliusiuku, na o patiekalai jau turintys technologines korteles turi mygtuką su popieriaus lapu (3 pav).

3 pav. Technologinių kortelių kūrimas / peržiūra patiekaluose

Technologinės kortelės kūrimas

Kuriant naują patiekalo arba pusgaminio technologinę kortelę formos viršuje yra pateikiama kortelių kopijavimo galimybė (4 pav). Pasirinkus reikiamą kortelę ir paspaudus mygtuką "Kopijuoti" jos turinys su visais produktais ir jų kiekiais bus automatiškai perkeltas į naująją technologinę kortelę.

4 pav. Technologinių kortelių kopijavimas

Technologinės kortelės kūrimo metu reikia įvesti kortelės numerį, pavadinimą, produktus bei pusgaminius, kurie įeina į technologinės kortelės sudėtį. Kortelėje taip pat galite pateikti ir trumpą gamybos proceso aprašymą, galite nurodyti kas kortelę patvirtino bei priskirti virėją.

Kortelės sudėtyje pridėjus naują produkto arba pusgaminio technologinės kortelės eilutę, vedant pavadinimą svarbu produktą / pusgaminį išsirinkti iš po laukeliu iškrentančio pasirinkimų sąrašo. Kitu atveju eilutė bus užpildyta netinkamai. Išsirinkti reikiamą produktą arba pusgaminį galite ir šalia laukelio esančio (5 nr) pažymėto mygtuko pagalba.

Pildant kortelės sudėtį svarbu atkreipti dėmesį į "Brutto", "Netto" ir "Išeigos" laukelius. Jeigu kortelės sudėtyje yra naudojamas produktas, "Brutto" laukelyje reikia nurodyti koks jo kiekis bus paimamas iš sandėlio. Jeigu kortelėje naudojamas pusgaminis, šiame laukelyje yra nurodomas koks pusgaminio kiekis bus gaminamas. "Netto" laukelyje nurodoma koks realus kiekis liks po gamybinių operacijų įvykdymo. Pavyzdžiui, produkto virimo metu jo svoris gali mažėti. Laukelyje "Išeiga" yra įvedamas galutinis gaunamas produkto arba pusgaminio kiekis. Šis kiekis visada yra skaičiuojamas kilogramais, nepriklausomai nuo produkto matavimo vienetų. Galutinė kortelės išeiga yra suskaičiuojama automatiškai remiantis visų kortelės sudedamųjų dalių išeiga.

5 pav. Technologinių kortelių kūrimas

(1 nr) pažymėtas mygtukas leidžia technologinėje kortelėje pridėti naują produktą.

(2 nr) pažymėtas mygtukas leidžia kortelėje pridėti naują pusgaminį.

(3 nr) pažymėtame blokelyje yra atvaizduojama kortelės savikaina. Jeigu kortelė yra susieta su patiekalu, čia yra atvaizduojama ir patiekalo kainos informacija. Tokiu atveju iš karto galima palyginti patiekalo pardavimo kainą su jo gamybos savikaina.

(4 nr) pažymėtas laukelis, kuriame galite įvesti gamybos proceso aprašymą.

(5 nr) pažymėtas mygtukas, kurį paspaudus iššokančiame lange bus atvaizduojamas visų sandėlio produktų sąrašas (6 pav). Pusgaminio atveju vietoj obuoliuko bus atvaizduojama sąrašo ikonėlė. Ją paspaudus iššoks langas su visų pusgaminių kortelių sąrašu. Iššokusiame lange tereikia paspausti ant reikiamo produkto arba pusgaminio ir jis automatiškai bus įkeltas į technologinės kortelės sudėtį.

6 pav. Produktų pasirinkimo langas

Rašykite pranešimą